Copyright 2024 - Custom text here

Kalendarz roku szkolnego

 1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

 2

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 

3

Ferie zimowe

 15 - 28 lutego 2021r.

Województwa: kujawsko pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie,wielkopolskie.

 

 4

Wiosenna przerwa świąteczna

 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Na-rodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

 5

Egzamin ósmoklasisty

 

 1. język polski 25 maja 2021r. (wtorek) godz. 9:00

2. matematyka 26 maja 2021r. (środa) godz. 9:00

3. język obcy nowożytny 27 maja 2021r. (czwartek) godz.9:00

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. osystemie oświa ty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia MinistraEdukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobuprzeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

 

6

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

 25 maja 2021r. Egzamin ośmioklasisty

26 maja 2021r. Egzamin ośmioklasisty

27 maja 2021r. Egzamin ośmioklasisty

3 dni w czasie rekolekcji

2 listopada 2020r. dzień wolny

4 czerwca 2021r. dzień po Bożym Ciele

 

7

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

25 czerwca 2021

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

8

Ferie letnie

 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

f t g m